01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaret穠say

"Ben hocaym, medyumum" diyenlere sesleniyorum... Bilmediiniz konularda vatandan MANEV duygular ile kimse oynamasn. Hepiniz ekran karsna kn, halk gerei grsn, rensin. Hodri meydan !
MANEV DANIMAN  NEDR ?

Manevi Danman, nsanlar ile Ruhlar arasnda araclk yapan veya yaptna inanlan, Halk arasnda da altnc hissi ok kuvvetli insan st gce sahip olan kimselere Manevi Danman denir.

MANEV DANIMAN KMDR ?

Manevi Danman yukardaki tariften de anlalaca zere nce Allah a, Kitaplarna, Meleklerine, Peygamberlerine, Kadere, Hayr ve errin Yce Rab binden geldiine inanan, inanl, iman tam, insanlara Kalp gz ile bakabilen ve kendi nefsi de BUHURLANMI ilim sahibi gerek Alim ve Mslmandr.

Gnmzde Medyum kimdir derseniz, Kendileri ruh hastas olup kk yalardan bu yana tedaviye ihtiyac olan, kk yalardan bu yana CNlerle ilikisinin olduunu ve CNlerin musallatndan kendilerini alkoyamayan Onlarn mahiyeti altna girmi, Cinlerden emir alan Ruh hastas olan kiiler mevcuttur. nk bu Medyumum diye geinen kiilere SFL cinler musallat olmu, her istedikleri kt ileri bunlara yaptrmaktadrlar.

Bu arkadalarmz biz Cinleri kullanarak GRNT alyoruz, anak, Trnak, Su, Kahve fal, Tarot ve deiik iskambil katlarna bakarak ryalarnda kimileride Sakall dede grdklerini iddia ederek bir ksm da kulana Jelatin kad ve bardak koyarak dinleme yaptklarn ve Cinler tarafndan bilgi geldiini iddia etmekle birlikte insanmzn manevi duygular ile oynayarak falclk yapmakta olup, Bismillahirrahmanirrahimin bile ne anlama geldiini bilmeyen, hatta ve hatta KUR an okumasn, yazmasn bile bilmeyen bir ksm da bu sayede kendilerine byk rantlar salamlardr.Bu insanlar grmemek krlk olur sanrm. nternette, sokak balarnda, kahvehanelerde, park ve bahelerimizde Medyum ad altnda alan Allahn CENNETNDEN kovduu eytanla ibirlii iinde olduunu syleyen ve nternet sayfalarnda kendi beyanlarnda da sitelerine girdiiniz takdirde bu insanlarn RUH hastas ve tedaviye ihtiyalarnn olduunu grrsnz.
Gerek Medyum` inde ALLAH korkusu olan, Onun emir ve yasaklarna uyan, KUR ANI KERM i okumasn, yazmasn bilen, Arapa ve Osmanlcay okuyup yazan, lim sahibi olup, srekli kendisini yenileyen bu konuda iyi eitim alm kltrl, iyi Ahlak sahibi, elinde yapt ilimle ilgili geni kaynaklar olan ve bu kaynaklar iyi ve gzele kullanan Ebeveynlerinden el alm sarih Mslman kiiye gerek Manevi Danman [HOCA] denir.

Bir insann Mslman CNLER olmas iin veya mahiyetlerinde kullanarak keif yaptrmalar iin nce kendi Nefislerini MALA yani EYLERDEN BUHURLAMASI, belirli Ayetleri yazp ierek, bu Ayeti kerimeleri tekrar yazp kolunda mevcut olduu halde kendi nefsini BUHURLAMAK iin kendisine okumas, okuma esnasnda da hayvan ve hayvansal rnlerden olan gdalar yememesi geceleri dahi olmak zere RYAZAT ve ibadet ile Mslman olan CNlere sahip olabilir ve bunlar istediiniz ekilde ynlendirebilirsiniz. Bunun haricinde olan cinler Mslman olduklarn iddia etseler de grevleri neticesinde yalan konuarak, yanl grntler vererek cin sahibi olduunu iddia eden kiiyi yanltr, sadece grevleri gerei kt eylerden sahiplerini haberdar ederler.

Hz. Sleyman n bir Peygamber olduunu her Mslman bilir. Btn NS CNLER in emrinde olmasna ramen yer alt kaynaklarn HTHT isimli ku vastas ile bulunmutur. Ayrca BELKISn yerini tespit edip bulan ve Sleyman Aleyhiselama bildiren yine HTHT kuudur. Bu ku vastas ile BELKIS ve kabilesine bir mektup gnderilmi, Mslman olmalar istenmitir. Bu arada Belks Mslman olmadan nce tahtnn getirilmesi gerekiyordu ve bunu kim yapacak diye sordu. CN taifesinden AMRAT adnda bir ifrit Ben O Taht Sana leye kadar getiririm, kuvvetim buna yeter dedi. Sleyman Aleyhiselam daha abuk getirilmesini isterim dedi. Bu arada Semavi Kitaplardan LM olan {LM SAHB} BRS smi AZAM bilir, oda ASAF BN BUREHYA dr, anasnn ad da BATUNA dr, kendiside srail oullarndandr. Asaf ben, Sen gzn ap kapayana veya Sen bir taraftan dier arafa dnnceye kadar getiririm dedi.Sleyman Aleyhiselam Sen bunu yapabilirsen dierlerinden stn oldun, bunu yapamazsan CN taifesi arasnda beni zor duruma drrsn halbuki BEN insanlara ve cinlere hkmederim, onlarn efendisiyim, buyurdu.
Bunun zerine ASAF kalkp Abdest ald. smi Azam ile Allah u Taalaya Dua edip secde etti. Allah Duasn kabul etti ve BELKISn taht yere batp Sleyman Aleyhiselamn Tahtnn yanndan kt.

Allah u Taala gemi ve imdiki MMET leri hakknda kudret ve kuvvetleri, kendine itaat edenler iin ihsan ettii nimetlerini, ktlk ve gnah ileyenlerin kendilerine itaat edenlerin emrine verilmesini, Veli ve Sevgili Kullarn Malik ve dierlerini onlara esir etmesini HAR Suresi 2.nci Ayette {Ey akl sahipleri ibret alnz} buyurmaktadr. Allah u Taala Kafirle olan cihadn arpmann sonucu vardr, ama NEFS ve EYTANLA cihat etmenin sonu yoktur. Hicr Suresi son Ayetinde {Yakin elde edinceye kadar ibadet et}, Yine Kur an Kerim in uara suresi 95.inci Ayetinde [Cinlerden ve nsanlardan blis e uyanlarn yzleri zere cehenneme braklacaklarn] bildirmektedir.

Hz. Muhammet Aleyhi Selam Efendimiz alnndaki teri silip kere {Allah n laneti olsun] dedii Allah n dman BLS yedi yumurta yumurtluyor, birinin ad MEDHE tir, Alimleri bozuk arzulara ynlendirmek gibi grevi vardr. kincisi [HADS] tir, Kullara Allah unutturmak ve ibadeti engellemek gibi grevi vardr. ncs [ZELNYUR] sokaklarda grevi vardr. Drdncs [BETER] dir, grevi insanlar ktle ve bedduaya sevk eder. Beincisi [MENUT] tur, insanlara yalancl, gammazl emreder. Altncs [VASM] dir, Erkek ve Kadnlarn ehveti ile urap, insanlar Fuhua srkler. Yedincisi [EUS] dur. nsanlarn hrszlk yapma ileri ile grevlidirler, nce hrszlk yaptrr sonrada Tevbe edersiniz diye insanlar kandrrlar.

Kur an Kerimde Kehf Suresi ellinci Ayetinde {Ey insanolu Siz O blisi ve Zrriyetini Beni brakp sever misiniz, halbuki Onlar size dmandr} buyurmaktadr. eytan, Allah Taaladan her iyilik ve Cennetten uzaktr, Cehenneme ve atee yakndr. Allah Taala {Ey Kulum, eytan benden uzak, Sen ise bana yaknsn } buyurmaktadr.
Yce Rabbim [ Kur an Kerim okuyacan zaman racim olan eytandan Allah Taalaya sn] Ayeti kerimesini de biz kullarn bu tr ilerden korumak ve kurtarmak iin indirmitir.

eytan ile savarken Onun aldatmamasna ve tuzana dmemek iin {KELME- TEVHD} ile Allah Taalay anmak gerekmektedir.
Sayg deer Mslman kardelerim yukarda da belirttiimiz Ayeti Kerimelerden de anlalaca zere konuyu daha fazla ap sizleri azda olsa bilgilendirmek istedim. nallah Muaffak olmuumdur sanrm, eer eksiim varsa bendenizin eksiklerini iletirseniz sizlere minnettar olurum. Cinden ve eytann musallatndan kurtulmanz iin { BESMELE ERFEY} okuyarak ve de ok syleyerek eytanla savalm onun Hile ve aldatmalarna kar BESMELEDEN yardm alnm olur. EUZ BESMELE OKU bu durumda eytan klr, zerre gibi hor ve hakir olur, buyurmaktadr.

nternet sayfasnda takip ettiim bir ok RUH hastas olup tedaviye ihtiyacnn olduunu tahmin ettiim medyum arkadalarmzn bir ounun Falclk, anak, Su, Sarho ve ayya vb. ilerle uraarak baz insanlarmz tedavi yaptklarn, Ankaradan benim memleketim olan Kastamonudaki evimdeki, yatam, yorganm veya evimin mtemilatndaki muskay bulduklarn iddia etmektedirler. Bende acizane kendilerine sesleniyorum. Halep orda ise BEN buradaym. Hepiniz bir Televizyon karsna kn, acizane evdeki muskay bulduunuzu syleyerek herkesi kandra bilirsiniz ama bende zerime bir MUSKA yazp ieriye gireceim, ilmine gvenen CN li olduunu syleyen kii Bendenizin zerine de yazdm muskay da bulur diyorum. Eer bulurlarsa ilim sahibi olduklar ortaya kar, bulamazlar ise arlatan, kat olduklarn Allahn huzurunda ve toplumun huzuruna kmalarn kalp gz ile istiyorum.

Yce Rabbim KUR AN nsanlar zerine ifadr buyurmaktadr. Gerek ilim sahibi Alim kiiler Kur an dan baka bir gc ifa diye insanlar kandrarak kullanmazlar. 


Aile ierisinde iki veya daha fazla insann aralarn bulmak, aralarndaki kin, nefret ve ayrl ortadan kaldrmak iin baz giriimlerde bulunmak gerekir ki bu da adalet gereidir. Bizim insanlarmz Kur-an'a, Allah'n Peygamberlerine, Meleklerine, kadere hayr ve errin Ondan geldiine inanr ahadet ederiz nk Ondan baka ilah yoktur.

nanan ve inanl kiiler olarak sevgiden yoksun doup bym ierisinde Allah korkusu kalmam, toplumla ve kendi nefsi ile bark olmayan insanlarmz ruhsal ynden bunalma girerler nk kendilerinin dlandn dnerek srekli hata yaparlar bunda toplum olarak bizlerinde zerimize den devlerimizi tam anlam ile yerine getirmemize balamak daha doru olur kansndaym. Maneviyat zayf iyi ahlak alamam sebepsiz yere bunalma giren toplumlarda iddetli k grlmektedir. Bu gibi hallerde toplumlar nce aileden balayarak aile ierisindeki kntnn nne gemeli, iyi eitim alm maneviyat dzgn ierisinde Allah korkusu olan Alim {bilgin}kiiler yetitirilerek toplumumuzun aresizliine are olmann yollarn aratrmak gerekmektedir.

Bendenizin de bu konuda bir ilim adam olarak fertlerden balayarak nasl bir hizmet sunma konusunda insanmza yardmc olma duygusu ile manen ve madden yardmlarmz elimizden geldii srece Yce Allah'n yardm ve alnmzn ak ile yapmaya alacamdan hi kukunuz olmasn. nsanlar kandrarak, yalan yere yeminler ederek bir yere varlamayacan herkesin anlamas gerekmektedir. Milletimize sknt ektirenlerin bugnde karsnda olacamz gibi yarnda MAHER de yakalarna yapacamdan hi pheniz olmasn. Eer bir kul olarak bendeniz de bu gibi ileri yaparsam benimde karma durun ve de yakama yapn hakknz isteyiniz.

yleyse Allahn Resul Yce Peygamberimiz "Mmin, korku ile mit arasnda olacaktr" buyurmaktadr. Mmin Cenab- Hakkn rahmetinden dolay mit mevkiinde, kendi noksanndan dolay da korku mevkiinde olacak, acaba cennete bir kii girse ben miyim?, cehenneme bir kii atacak iseler ben miyim? diye kendisini sorgulayacaktr. Allah- Teala Muhammet suresi otuz altnc ayetinde "Dnya hayat oyun, elence ve bo aldanmadr" buyurdu. Allahn Resul ise "Dnya sevgisi btn gnahlarn badr. Allah- Tealaya yaklaanlar, Allah- Tealann farz kld eylerden daha stn hibir eyle yaklaamazlar" buyurdu. Gaflet ve hatalar kendini kaplam, gnah ve kusurlar ibadetlerinden kendini alkoymu. Allah a istifar etmemi, Tevbe suresi 119ncu Ayeti kerimesinde "Ey iman enler, Allah Tealann raz olmad ilerden saknn ve sadklar ile beraber olun" buyuruyor. Nitekim Bakara suresi 94 nc Ayet-i kerimesinde "Eer sadk iseniz, lm temenni edin" buyurmaktadr.

Deerli kardelerim yukarda belirtilen Ayet-i kerimelerden de anlalaca zere ilimle, terbiye ile, bilgi ile ve de gerek bilgi sahibi iyi niyetli ilim adamlarmzn da bilgilerinden yararlanmakta fayda vardr. Onlar dinleyerek, eserlerini okuyarak gerektiinde ziyaretlerinde bulunmak suretiyle fikir ve dncelerinden faydalanmak, eksik ve bilmediimiz konularda kendilerinden bilgi almak suretiyle hem bilgi sahibi olur, hem de skntlarmzdan kurtulmu oluruz.

Yce Rabbim Trk slam aleminin yar ve yardmcs olsun.
Sayglarmla.

 
Peygamber Efendimizin tarifi ve Mhr- erifi
Hzr Aleyhisselam'n tarifi ve Mhr- erifi
Sebasibi Kbra
(Btn ruh alemlerini armak iin)
Toplam 28 sayfadan ibarettir

 

E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com   
Empire 4
cheap payday loans
How to get a girl to like you
free facebook credits
where to get free psn codes
how to get free paypal money adder
quotes
buying facebook likes
Quick Tree Service
free Minecraft