01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaret穠say

RYA TABR

Grnen rya ganimet bilinmeli, hayr ve sevince kredilmeli, er ve pimanlksa istifar edilmeli, sol tarafna dnerek defa tkrp eytann ve O ryann erlerinden Allah a snmal, sonrada kalkp iki Rekat Namaz klp Allah a TEVEKKL etmeli ve ryasn kimseye aklamamaldr, buyurulmaktadr.
Mmin in ryas, Rabbi ile uykuda konutuu bir {eit} kelamdr. Salih [ve sadk] rya Peygamberliin yirmi be CZ den biridir]

Rya ekilde tabir edilir:

1. HADS-N NEFS. Bir kimsenin bir eyi dnerek yatmas ve O eyi ryasnda grmesidir.

2. TAHVIF- EYTAN. eytan daima Mmin ile akalar, bazen Onu korku ile aldatr, bazen de gusl icap ettiren eylerle uratrr ve bu ekilde rahmani olmayan ryalarn grlmesine sebep olur. El Mcadile suresi 10. Ayette {O FISILTILAR, SIRF EYTANDANDIR, MMNLER HZNLENDRMEK N} buyurmaktadr. Bu iki ksm rya kark ryalardr. Tabiri yoktur.Uykunun adabna riayet etmekten, susuzluktan, alktan, korkudan veya dnceden {VESVESE} ile yatmaktan ileri gelir.

3. RYA-YI SADIK. Cenab- Haktan bearettir. Levh i Mahvuz dan, Ryaya vekil tayin olunan Melek vastas ile Mmin in kalbine gnderilir ve bu rya tabir olunur. Buda ryay sadk tr.
Bir Hadisi erifte Ryay Saliha nbvvetin krk alt cznden bir czdr ve rya tabir ettirilirse, ne grlmse zuhur eder, tabir ettirilmezse bir ey lazm gelmez.Rya anlatlrken asla yalan katlmamal, Hadis i erifte {iftirann en by ryasnda grmedii eyi, ryaya ilave etmektir} buyurmaktadr.

Uyank iken Allah tan kork, ryada zuhur eden korkuya aldrma, Allah tan korkan ve daima takva zerine bulunan kimselerde korkulu ryalar grmezler, nk iki korku bir yerde toplanmaz, buyurulmaktadr.
Elimde Dedelerimden kalma iki adet rya tabiri kitab bulunmaktadr. Bunlardan birincisi 1219 ylndan kalma ve on yedi sayfadan ibarettir. kinci kitap ise 1221 ylndan kalma 142 sayfadan meydana gelmekte ve her ikisi de orijinal el yazmasdr.

Elinde hibir kayna ve dayana olmamasna ramen baz szde Medyumlar neye dayanarak rya tabiri yapyorlar, sitelerinde de bu meyanda yazlar yazmlar bu bilgisiz ve de ahlaksz arlatanlar insanmzn manevi duygular ile oynuyorlar, buna da ne BENM nede bu Allahtan korkmayan Kuldan utanmayan ARLATANlarn hakk ve hukuku yoktur.
Artk bu arlatanlara Trkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hukukunun izin vermemesini, dur demesini istirham ediyorum.Biz Mslman lkede yayoruz, bu tr ileri yapanlara Allahn izni ve Kanunlarmz ile salyangoz sattrmayacaz.

nsanolu her trl madde ile oynaya bilir, fakat 18.000 bin Aleme inen Hazreti KUR anla hi bir kimsenin oynamaya, kendine gre yorum yapmaya ve bu YCE kitab alet etmeye hakk yoktur. Ruhen ve bedenen rahatsz olup ta bu ileri yapanlar iddet ve nefretle knayp rahatszlk duyduumu belirterek Allahn huzurunda bu kiileri Yce Trk Milletine ve Adaletine havale edip, gerei Milletimin grmesini arzuluyorum. 
Rya Tabirleri
1219 Tarihli
Toplam 17 Sayfa
Rya Tabirleri II
1221 Tarihli
Toplam 142 Sayfa
E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com   
Empire 4
cheap payday loans
How to get a girl to like you
free facebook credits
where to get free psn codes
how to get free paypal money adder
quotes
buying facebook likes
Quick Tree Service
free Minecraft