01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaret穠say

CNLER

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarna "Mir", (oulu ummar,avamir)denir. ocuklara musallat olanlarna "Ervah", habis karakterli olanlarna "eytan", stndekilere "Marid", daha gl olanna "ifrit" (oulu afarit) denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise diileridir.

Cinler genellikle harabe ve llerde, hamamlarda, hurma beklerinde, plklerde, trbe ve mezarlklarda bulunurlar. Cinler erkeklerden ok kadnlara musallat olurlar. Cin insan suretine brndnde uzun sure bu halde kalmaz. Bazen ayrlrlar. Bu ayrlk anlarnda kii gayet salkl dengeli biri gibi grnr. Hibir hastalk belirtisi gstermez. Cin varken namazdan, zikirden, Kur'an okunmasndan holanmaz. Tuvalette uzun sure kalmay ve yalnzl tercih ederler.

Bizimle ayn mekn paylaan cinler, baka bir lemin yani gayb leminin varlklardr. Gayb bilinmeyen demektir. Allah Teal her eyi ift yaratmtr. lemler de karlkldr.

-inde yaadmz bu lem Zahir lemdir. Kart ise ldkten sonra nefslerimizin yaad Berzah lemidir.
-Cinlerin yaad Gayb lemi var. Kart ise onlarn ldkten sonra nefslerinin yaad Berzah lemidir.
-Meleklerin yaad Emr lemi
- Zlman lem
- Bir de yaradltan nce var olan yokluk, meknszlk lemi

72/CN-14:
Ve enn minnel muslimne ve minnel ksitn(ksitne), fe men esleme fe ulike teharrev reed(reeden).
Muhakkak ki; bizlerden Allaha teslim olanlar da var, (kalpleri) kasiyet (balam) olanlar da var. Kim (Allaha) teslim olmay dilerse, mridini arar.

72/CN-15: Ve emmel ksitne fe knu li cehenneme hatab(hataben).
Kasitun olanlara gelince, onlar cehenneme odun oldular.

15/HCR-26: Ve le kad halaknel insne min salslin min hamein mesnn(mesnnin).
Andolsun ki; Biz insan, hamein mesnn olan salsalinden (standart insan ekli verilmi ve organik dnme uram salsalinden) yarattk.

Cinlerin Yiyecekleri
Abdullah B. Mesud (RA) Allah Resulu'nun (SAV) yle buyurduunu rivayet etmitir:
Cinler Peygamber Efendimiz'den azk isteyince "Allahn ad anlm olup elinize gecen her kemik sizin iin etten daha boldur. Eti yenilebilir hayvanlarn tezekleri de binekleriniz iin yemdir"
buyurmutur. Tabii bu yiyecekler mmin cinler iin geerlidir. Kafir cinlere gelince, onlar zerine Allah adnn anlmad her eyi yerler-ierler ve helal grrler.

eytan nsanlarn Yemeklerini Nasl Yemez?

Cabir (RA) dedi ki: Allah Resulu'nun yle buyurduunu iittim. "Kii evine girdii zaman ve yemee oturduunda Yce Allahn ismini zikrederse eytan kendi yoldalarna yle der "Bu gece size bu evde yatak da yok, yemek de yok! Eer eve girdiinde Allahn adini zikretmezse
eytan yoldalarna yle der "Yatacak yeri buldunuz! Yemee oturduunda Allah zikretmezse "Yata da buldunuz, yemei de" der.

ALLAHU TEALA'NIN KUR'AN EMR NASILDIR?

- Zuhruf 36- Ve men yau an zikrir rahmni nukayyd lehu eytnen fe huve lehu karn(karnun).
Kim Rahman zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir eytan ona musallat ederiz , Buyuruyor. Allah yolunda olan bir kiinin nefsinin kalbi Allah zikrettii anda aydnlanr. Zikri braktnda ise karanlklar dolar. Ancak zikre bal olarak kalc nurlarn miktar kadar aydnlk kalr. eytan tesirlerine devam eder. Bu nedenle Allahu Teala DAIMI ZIKRI Kuran-i Kerimde her kuluna emrederek Farz klmtr.

- Mzemmil 8- Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtl(tebtlen).
Rabbinin (Allahn) ismiyle zikret ve hereyden kesilerek Ona (Allaha) dn (ula, vasl ol).

- Ahzab 41- Y eyyuhellezne menzkrullhe zikren kesr(kesran).
Ey amenu olanlar! Allah ok zikirle (Gnn Yarsndan fazla) zikredin.

- Nisa 103- Fe iz kadaytumus salte fezkurllhe kymen ve kuden ve al cunbikum, fe izatmanentum fe ekmus salt(salte), innes salte knet alel muminne kitben mevkt(mevkten).
Namaz bitirdiinizde; ayaktayken, otururken ve yan zeriyken (yan st yatarken) Allah hep zikredin! Gvenlie kavutuunuzda namaz erknyla kln. nk; namaz, mminlerin zerine, vakitleri belirlenmi bir farz olmutur.

Ayetlerde grld gibi Allahu Telala zikri, ok zikri ve Daimi zikri farz klm. Nisa 103'e gre bir insanin bu 3 halin dnda bulunmas (Ayakta,otururken ve uyurken) mmkn olmad iin her halimizde hep Allah'n adn zikretmemizi emretmitir. Zikirli iken ne olur? eytan asla yanmza yaklaamaz ve yoldan karamaz. Kuran ZIKRIN en byk ibadet olduunu da sylyor.
- Ankebut-45 Utlu m hye ileyke minel kitbi ve ekms salt(salte), innes salte tenh anil fahi vel munker(munkeri), ve le zikrullhi ekber(ekberu), vallhu yalemu m tasnen(tasnene).
(Resulum)Sana kitaptan vahyedileni oku, namaz kl, nk namaz ktlkten ve fuhiyattan meneder ama ALLAH"IN ZKR EN BYKTR. diyor.
En byk ibadet ZKR.

Bu lemler hangi durumdalar?

Sevgili ziyaretiler, kark gibi gzken bu durum Rabbimizin ilmiyle ve yaradyla hayranlk uyandracak ekildedir. Bu lemlerin hepsi de i ie bulunmaktadr. Byle olduklar halde birbirlerine karmazlar. Bir lemden dierine gei sz konusu olabilir. Dnya ilmi buna karadelik ismini vermitir.
nsanlar da cinler de dnya ad verilen bu gezegeni beraber paylamaktadr.

51/ZARYAT-49: Ve min kulli eyin halakn zevceyn leallekum tezekkern(tezekkerne).
Ve Biz, hereyi iki ift yarattk. Umulur ki; t alp dnrsnz.
 
E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com   
Empire 4
cheap payday loans
How to get a girl to like you
free facebook credits
where to get free psn codes
how to get free paypal money adder
quotes
buying facebook likes
Quick Tree Service
free Minecraft