01.04.2006 tarihinden bu yana ziyaret穠say

GAYB, GAYB ALEMݼbr>
Hazࢵlunmayan, gizli olan. Duyu organlar졠doⵤan ya da dolaylﬡrak ula졭ayan"bilgiyle ku佬amayan, m⨥de alanda kalan her 鮠Tabere g⥠b쮠 m뼮ler gaybוּ岵r.

Kur'an gayb kelimesini, insanlar੧lerinde ta佫larleri, gelecekleriyle ve dekleri yerle ilgili hususlar৥筩堫alm૩͊ ve olaylarࢩlgisini, insan darlᲠd顳ahiret hayate gelecek olaylar駩ne alacak bi穭de hep haz௬anຽddᮬam䡠 kullan Rⰽb el-ݳf⨢nu tarifi verir: "Gꬥ g⼬emeyen, duyularla idrak edilemeyen, insan bilgisinin da olan" (el-M⥤⴬ III, 192).
M⨥de alanda olmasৡyb੮sanlarca bilinememesini ifade eder. Bu nedenle Kur'an s嫬i gayb๡lnllah taraf䡮 bilinebilece鮩 anlatꠦquot;G묥rde ve yerde Allah'tan baᠫimse gayb튠 bilemez" (en-Neml, 27/65). "Gayb, Allah'佲" (Yunus,10/20). "Gayb͊ anahtarlar燐un yan䡤젯nlarᬬah'tan ba᳽ bilmez" (el-En'⭬ 6/59). Ayr᠈z. Peygamber'e de, "Ben size Allah'ਡzineleri yan䡤͊ demiyorum. Gayb䡠bilmem"(el-En'⭬ 6/50) demesi buyurulur. Kur'an'da elliden fazla ayet gayb顬nllah'ࢩlebilece鹬e ilgilidir.

Kur'an, gaybllah'tan baᠨi砫imse taraf䡮 bilinemeyece鮩 belirtmekle birlikte peygamberleri ayr䵴ar: "Allah sizi gaybe muttali kᣡk de鬤ir; ancak Allah ras쥲inden diledi鮩 se祲" (¬-i ݭr⮬ 3/179). "Gayb⩬en O'dur. Gizli bilgisini kimseye g㴥rmez; ancak raz튠 oldu宠resule g㴥rir" (el-Cin, 72/26-27). Ne var ki, ayetlerden de anla졣aibi resullerin gaybe ili鮠bilgileri Allah'͊ bilgilendirmesinden dolay yoksa onlar da gayb륮di g쥲i ile bilemezler.

Allah, Kur'an'la Hz. Peygamber'e gayb bilgilerini bildirmiࡧ졭佲. Nitekim Kur'an'da "...bu, gayb haberlerindendir, sana vahyediyoruz" (¬-i ݭr⮬ 3/44, N젱1/49) buyurulmaktadu ꥬli頮edeniyle Kur'an, Allah taraf䡮 "gayb" olarak adlandr: "O, gaybdan (Kur'an'dan) dolay튠 itham alt䡠tutulamaz" (et-Tekv 81/24). Bu ayetlere dayanan baz⭠ bilginleri Hz. Peygamber'e bildirilen gayb bilgilerinin Kur'an'la s튠 oldu宵, Kur'an da herhangi bir gayb haberi bildirilmedi鮩 savunurlar. Buna kar콫 ݳl⭠bilginlerinin b쫠篰unlu堈z. Peygamber'e Kur'an da da vahiy geldi鮩 (vahy-i gayri metluv), dolaya Kur'an da kalan baz硹b bilgileri verildi鮩 kabul ederler. Bu gayb bilgileri de hadislerce aktar

M峳irler gayb髩ye ayᲡk birincisine "mutlak gayb", ikincisine de "iz⦮ gayb" aderirler. Mutlak gaybᬬah'ມt୥leklerin m⨩yeti, k᭥t, ahiret, cennet, cehennem gibi insan૥ndi imkan ve yetenekleriyle hi碩r 멬de bilgisine ulaacalan olu岵r. ݺ⦩ gayb ise yer, zaman, imk⮠ve yetenek gibi nedenlerle baz鮳anlar͊ bilgisine ulabuna kar콫 baz鮳anlarࢩlgisi i穮de olabilen olay ve olgulardr>
Hakt, asࢬem olan gayb ⬥midir. Bu d顠onun bir tecellisidir. Hakt g⼬mez; g⼬en onun g⼮t줼r. T뽠 ses, koku, tat gibi (Muhammed Hamdi Yaz절ak Dini Kur'an Dili, I,172 vd.). Allah ve Resulu da hi砫imsenin mutlak gayb olan ⬥mle ilgili 鬥r bilmesi m뼮 de鬤ir: Sihirbazlarඥ onlar๡rd㽬arﬡn 鴡nlar͊ gayb⩬mesi m뼮 de鬤ir. Kur'an onlar i穮 "kulak h㽺larᵯt; (el-Hicr, 15/18) der.
 
E-posta: kadirsivrioglu@gmail.com   
Empire 4
cheap payday loans
How to get a girl to like you
free facebook credits
where to get free psn codes
how to get free paypal money adder
quotes
buying facebook likes
Quick Tree Service
free Minecraft